REELEEZEE IS KLAAR VOOR SBR
11-10-2013
Als u in het verleden aangiftes btw of opgaven ICP heeft gedaan met een pincode (vanuit Reeleezee) of met een BAPI-certificaat, dan heeft u onlangs een herinneringsbrief van de Belastingdienst ontvangen betreffende de verplichting om vanaf 1 januari 2014 aangifte btw of opgaaf ICP met Standard Business Reporting (SBR) te doen.

Reeleezee en SBR
Standard Business Reporting (SBR) is een standaard voor het elektronisch aanleveren van rapportages en aangiftes aan overheidsinstanties en private organisaties zoals banken. De Belastingdienst is een van de overheidsinstanties die de afgelopen jaren is gestart met het gefaseerd in gebruiknemen en verplichtstellen van SBR voor een groeiend aantal aangiftestromen. Vanaf 1 januari 2014 geldt de verplichting ook voor de aangifte van de Omzetbelasting en de Opgaaf ICP. Reeleezee is vanaf het begin actief betrokken geweest bij deze ontwikkelingen en is volledig voorbereid op deze overgang en beschikt al geruime tijd over een aansluiting op Digipoort, het digitale kanaal van de overheid.

U doet aangifte vanuit Reeleezee met een pincode. Wat betekent de verplichtstelling van SBR voor u? 
Aangezien Reeleezee volledig is voorbereid op SBR, verandert er er voor u vanaf 2014 vrijwel niets! De manier waarop u in Reeleezee uw aangifte btw of de opgaaf ICP voorbereidt blijft ongewijzigd, en de optie 'aangifte elektronisch versturen' blijft van kracht. De aangifte wordt door Reeleezee automatisch aangemaakt op basis van SBR en met behulp van het Reeleezee PKI-overheid verzamelcertificaat elektronisch verzonden naar de Belastingdienst.

U doet op dit moment aangifte via de website van de Belastingdienst. Wat verandert er voor u?
Er verandert voor u niets. U kunt ook na 1 januari 2014 gewoon uw aangifte blijven indienen via de website van de Belastingdienst. Wellicht wilt u wel overwegen om elektronisch aan te geven via Reeleezee, omdat dit u tijd en moeite kan besparen.

Uw accountant of administratiekantoor doet voor u de aangifte. Verandert er iets voor mijn kantoor?
Nee. Financiële intermediairs zijn al voorbereid op SBR en hoeven in principe geen aanpassingen te doen.

Elektronisch aangifte doen vanuit Reeleezee met uw eigen PKIoverheid services servercertificaat?
Als u er de voorkeur aan geeft om met een eigen PKloverheid services servercertificaat uw aangiftes in te dienen, dan kun u in Reeleezee uw eigen certificaat uploaden en gebruiken voor uw aangiftes. De benodigde aansluiting naar Digipoort is standaard in Reeleezee aanwezig. In de brief van de Belastingdienst wordt beschreven hoe en waar u een PKIoverheid services servercertificaat kunt aanvragen.

Bron: http://www.reeleezee.nl/nl/over-reeleezee/over-ons/nieuws/reeleezee-is-klaar-voor-sbr
Andere artikelen gerelateerd aan dit artikel:
SBR Programma biedt stageplaats aan
SBR voor banken - techniek en markt zijn er klaar
Korte films met ondernemers over SBR
SBR Programma: Nieuwe impuls en nieuwe gezichten
Meeuwsen ten Hoopen bereidt komst SBR voor
Regiobijeenkomsten 'SBR in de praktijk'
Gebruik van AuSP niet meer vereist
XBRL-Portaal
Artistieke impressie: SBR In Nederland
Pilot ING met intermediairs: Kredietproces sneller door gebruik SBR
Conferentie Instant Reporting: Koers op SBR
Populariteit SBR / XBRL in het onderwijs neemt toe
SBR aanwezig op Digitaal Bestuur Congres 2011
Carrière maken in SBR en XBRL?
Overheid: Stel een harde deadline voor SBR
Agentschap NL houdt pilot met aanvragen subsidie via SBR
In 2011 ruim 17.000 OB-berichten via SBR ingestuurd
Nieuwsbrief Standard Business Reporting Programma
SBR selectietool voor KvK rapportages online
Bannercampagne brengt nieuwe website SBR extra onder de aandacht
SBR/XBRL bijeenkomsten in april
ING breidt pilot Standaard Bedrijfs Rapportage (SBR) uit
SBR opmaat naar sneller werken door de bank. Banken zoeken niet de stoel van de accountant
SBR is vooral procesintegratie
Presentatie 'SBR in progress' te downloaden
Belastingdienst in 2013 over op SBR
Persbericht: ESG en Semansys bundelen krachten voor SBR
Nieuwsbrief SBR Programma - Mei 2011
iBR- het nieuwe magazine over SBR en XBRL
Het SBR Programma over SBR: Signed Sealed Delivere
Eerste stappen gezet van invoering SBR in agrodomein
SBR Programma komt met RfC voor Versioning
Vooraankondiging regionale SBR voorlichtingsbijeenkomsten
SBR-gebruikers aan het woord in nieuwe publicatie
Regionale SBR-voorlichtingsbijeenkomsten voor accountants en fiscaal adviseurs
Oproep zomervraag SBR
SBR voorlichtingsbijeenkomsten
DigiNotar en SBR
SBR Communicatie is veilig
Kredieten goedkoper door SBR
Woningcorporaties ruiken aan SBR/XBRL
SBR voorlichtingsbijeenkomsten lopen vol
Deloitte klaar voor deponeren SBR jaarrekeningen
Ketentesten SBR aan banken succesvol
NBA komt met aanpak voor SBR-verklaringen
SBR selectietool 2012 voor KvK rapportages online
Koepelorganisaties klaar voor SBR
Project ‘SBR in Bedrijf’ (DEM) sleept nominatie RAAK-award in de wacht
SBR Aansluitdagen 2012 in september van start
Veiligheid en SBR
Verplichtstelling SBR centraal in thema-aanpak
Ontwikkelingen op het gebied van SBR en eHerkenning staan niet stil: wat gaat er in 2013 t/m 2015 gebeuren?
SBR dringt langzaam door in onderwijs
SBR Aansluitdagen 2012
Best practices SBR-aanleveringen gezocht
PERSBERICHT: Semansys ontvangt als eerste service provider de predicaat ‘SBR voor banken’
PERSBERICHT: Infine Software heeft het bronzen SBR-predicaat behaald!
SBR Predicaten uitgereikt aan 16 marktpartijen
Belastingdienst besteed aandacht aan SBR
SBR en fiscale aangifte; Bapi of Digipoort?
SBR Assurance informatie beschikbaar op NBA.nl
Alfaversie Nederlandse Taxonomie 7.0 (2013) gepubliceerd
Alfaversie Nederlandse Taxonomie 7.0 (2013) aangevuld
Charters bij Groenboek Governance SBR gepubliceerd
Aansluiten op SBR: goed voorbereid naar 2013
SBR Toetredingsprocedure gepubliceerd
UNIT4 introduceert UNIT4 SBR Manager
SBR to Go-project van start
Standard Business Reporting wordt norm stelt Belastingdienst
SBR Aansluitwebinar
SBR Softwarecheck gelanceerd
Toets of uw softwareleverancier klaar is voor SBR
SRA wint tijd voor de kantoren in het SBR-implementatietraject
Aandacht voor SBR op Belastingdienst Intermediairdagen
Online platform Standard Business Reporting gelanceerd
SBR Programma publiceert White paper over XBRL/SBR in de accountantsopleiding
Doe mee: online SBR Aansluitwebinar op 30 oktober a.s.
SBR Aansluitdagen 2012 afgerond
Intermediairs op koers met gebruik SBR
Eerste SBR app beschikbaar
SBR Aansluitwebinar over 6 uur live
Landkaart ‘SBR implementatie in Nederland’ geactualiseerd
Webinar daverend succes
Conferentie ‘Standaard met SBR’
Kennis over SBR: alle informatiebronnen ontsloten
Dutch SBR Approach to XBRL Assurance
Kantoren voorbereid op toekomst met ketentest en SBRgateway
Speciale uitgave SBR Nieuwsbrief December gepubliceerd
Is mijn softwareleverancier SBR-klaar?
11 vragen over SBR
Quick-fix SBA berichten NT6.3 en 7.0
NOB Exposé in teken van Standard Business Reporting
FRC reikt 20 nieuwe predicaten ‘SBR voor banken’ uit
SBR als impuls voor sneller en completer inzicht
Gratis SBR e-learning cursus
Bedrijfsleven onbekend met nieuwe standaard voor digitale rapportage
SBR verplichtstelling: status bij Belastingdienst en leveranciers
SBR Selectietool 2013 voor KvK-rapportages online
SBR Governance vastgesteld
HvA en AFAS congres: SBR, the next step
Wijziging in SBR governance
Doe mee: Online Seminar SBR op 28 mei
Thema april 'Jaarrekeningen aanleveren met SBR, Bereid u voor!' gepubliceerd
Een miljoen IB-aangiften in SBR ingestuurd
Alternatieve bedrijfsfinancier lanceert aansluitkoffer SBR voor accountants
Workshop SBR kredietrapportage
Online seminar SBR over minder dan een week live
SBR Assurance: niet alleen vaktechnisch verantwoord, maar ook efficient!
Accountant dirigent van het SBR-orkest?
XBRL- en SBR-revolutie binnen het MKB
Banken starten SBR-portal kleine ondernemers, KvK’s volgen
Rijke data, verborgen schatten
Terugblik online seminar SBR: 'Papier is binnenkort voorbij!'
SBR-thema mei/juni: Veranderingen 2014 in zicht!
SBR Direct vandaag ‘live’
Theorieboek ‘SBR in Bedrijf’ gepubliceerd
Thema juli-augustus 'SBR voor ondernemers, wat moet u weten?' gepubliceerd
White paper over SBR en de jaarrekening gepubliceerd
SBR en de jaarrekening: digitaal deponeren bij de KvK
PERSBERICHT: Project ‘SBR in Bedrijf’ opnieuw genomineerd voor SIA RAAK-award
Belastingdienst-site over SBR vernieuwd
PERSBERICHT: Reeleezee introduceert SBR extracomptabele gegevens
Intermediairs positief over SBR
NOAB informeert kantoren over SBR actualiteit
NBA publiceert bètaversie taxonomie voor SBR Assurance
PERSBERICHT: -Gratis conversie van bankrekeningnummer naar IBAN-
SBR/XBRL als basis voor benchmarking
Uitstelregeling Belastingdienst vanaf 2014 alleen via SBR
Themamaand november-december ‘SBR tot nu toe: cijfers en inzichten’
Accept lanceert SBR Communicator en maakt directe communicatie van SBR-berichten mogelijk
SBR en BTW: druk op de ketel
Uitstelregeling Belastingconsulenten in SBR via de Uitstelservice IB/VpB van CreAim
XBRL/SBR toegevoegd aan het Handboek Accountancy
PDF retour na deponering jaarrekening via SBR
SBR Kredietrapportage voor kleine eenmanszaken beschikbaar
SBR in 2020 - The Road To Happy Land
Gratis seminar “Benchmarking met SBR voor het MKB” – 15 mei 2014
SBR Selectietool 2014 voor KvK-rapportages online
Onderzoek ontwikkeling SBR/XBRL door samenwerkende koepelorganisaties
Kredietrapportages over boekjaar 2013 aanleveren met BT2014
SBR communicatie met Digipoort; uitfasering SOAP2008
SBR assurance pilot NBA van start
Workshop SBR Assurance oplossingen door XBRL Nederland
Eerste video online van de collegetour De keten uitgedaagd
SBR koppeling in Auditfile Financieel m.b.v. RGS
SBR assurance pilot van start: CreAim biedt ondersteuning
SBR-Kredietrapportage 2013 beschikbaar
Nieuwe release van SBR DIRECT, een belangrijke stap in de digitaliseringsketen
Persbericht: Meer en frequenter benchmarken nu mogelijk voor het MKB
SBR als "exportproduct"?
Referentie grootboekschema: historie, status, relatie met SBR en aandachtspunten, samengevat in rapport
Publicatie onderzoeksrapport 'Benchmarken met SBR'
PERSBERICHT: Koppeling Reeleezee Administratie met Mijn ING Zakelijk zorgt voor automatische verwerking van bankmutaties
Interesse in Nederlandse SBR-aanpak op internationale XBRL conferentie
SBR en Softwareleveranciers: geen bron van innovatie
SBR monitor onder intermediairs in september 2014
SBR in Kamerbrief - tussenstand Digitale Overheid
Vervanging certificaten BIV
FRC reikt 6 nieuwe predicaten 'SBR BANKEN' uit
SBR voor het deponeren van jaarrekeningen
Doorbraak in de SBR Assurance pilot
Eumedion steunt de uitzondering beursvennootschappen tot verplichte SBR-deponering jaarrekeningen
Reeleezee ontvangt het Keurmerk Zeker Online
Raad voor de Jaarverslaggeving: ‘Onvoldoende budget om een rol te spelen bij SBR-deponering’
Nieuwe versie van SBR Direct beschikbaar
PinkWeb als eerste softwarepakket met SBR Assurance
Standard Business Reporting (SBR): een merkbare vooruitgang?
SBR Banken en softwareleveranciers slaan de handen in één
CreAim voldoet als eerste aan alle criteria van de SBR Assurance pilot
SBR in de onderwijssector
Digitaal factureren met innovatieve Inbox van Reeleezee
Accountants moeten SBR actief promoten aan ondernemer
RGS en SBR gaan als één familie verder
SBR als belangrijke aanbeveling voor de curatieve zorgsector
Per 1 juli 2015: SBR verplicht voor toeslagen
SBR prominent onderdeel op de Accountancy Expo
SBR is Europees Best Practice
SBR over de landgrenzen
Keynote speech van SBR Rijksregisseur Rob Kuipers tijdens de XBRL International Conference
Minister Blok informeert Tweede Kamer over pilot SBR bij corporaties
Eerste eZine SBR van het SBR Programma staat klaar
SBR op de Intermediairdagen Belastingdienst
Verbeterpunten voor de bankenwereld; gegevensuitwisseling met boekhoudsoftware en uitblijven succes SBR kredietrapportage
Wetsvoorstel verplichtstelling SBR bij deponering KvK door Tweede Kamer aangenomen
Ministerie van Onderwijs treedt toe tot SBR Governance
ABN Amro werkt toe naar SBR (per 1 jan 2017)
SBR ontvangt het certificaat Europese Best Practice
Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) start SBR pilot voor woningcorporaties
SBR Banken start informatie-offensief - kredietrapportages
Novak ziet veel voordelen met SBR als aanleverstandaard
Benoeming Natasja Asselman als programma directeur FRC


naar nieuwsoverzicht