Facebook logoFacebook
LinkedIN LinkedIn
Twitter logoTwitter
Youtube logoYoutube

Convenanten


Doelstellingen van het convenant:

De partijen die dit convenant ondertekenen:
1. Dragen bij aan het scheppen van een klimaat voor brede acceptatie, begrip en bewustwording in de markt over de (on)mogelijkheden van SBR;
2. Dragen bij aan het bevorderen van het gebruik van SBR;
3. Zetten zich elk op eigen wijze in om de kennis op het gebied van SBR te verdiepen, te ontwikkelen en te verspreiden zowel in  het hoger onderwijs als in het bedrijfsleven.

De partijen die het convenant tekenen beloven:

Het expertisecentrum biedt:
1. Een plek waar bedrijven, studenten en docenten (van de HvA en andere onderwijsinstellingen) hoogwaardige kennis, toegespitst op de behoefte van het individu, kunnen vergaren op het gebied van SBR;
2. Workshops en cursussen voor zowel studenten, docenten als professionals;
3. Coördinatie en professionele begeleiding van studenten op SBR-onderwerpen;
4. Curriculumontwikkeling die aansluit bij de SBR-praktijk.

De overige deelnemende partijen bieden:
1. Input aan het expertisecentrum door middel van kennisuitwisseling op het gebied van SBR in de praktijk;
2. Stage-, duaal- en afstudeer (werk)plekken aan studenten om deze de kans te bieden praktijkervaring op te doen op het gebied van SBR.

Gezamenlijk werken Instant Reporting en de overige deelnemende partijen aan:
1. De ontwikkeling van SBR, zodat SBR breed gedragen en erkend wordt door zoveel mogelijk (branche)organisaties en  andere belanghebbenden;
2. Het ondersteunen van de algemene doelstelling van de overheid, de administratieve lasten van ondernemers te verlichten en de voordelen van het gebruik van SBR aan alle deelnemers in de rapporageketen ten goede te laten komen.

Op dit moment heeft het expertisecentrum een convenant van bovenstaande strekking getekend met XBRL Nederland.
Heeft u interesse in een dergelijk samenwerkingsverband met Instant Reporting, dan kunt u contact opnemen met: info@instantreporting.nl.