Facebook logoFacebook
LinkedIN LinkedIn
Twitter logoTwitter
Youtube logoYoutube

Onderwijs

Het expertisecentrum heeft zich de afgelopen jaren ingezet om SBR in het curriculum in te bedden van in eerste instantie de opleiding Accountancy van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Daarnaast is er veel geïnvesteerd in het bekend maken van SBR en het Stage+ traject aan de AC, BE en BI student en docent.
Instant Reporting heeft een syllabus ontwikkeld dat diende als onderwijsmateriaal voor onder andere de Stage+ colleges. Sinds juni 2013 wordt het theorie- en opgavenboek "SBR in Bedrijf" van de auteur A.J. van Aken gebruikt als lesmateriaal. Het opgavenboek is speciaal ontwikkeld om te oefenen met SBR gerelateerde software in de digitale leer- en werkomgeving van Arvum Accountants.
Verder wordt er geregeld contact gehouden met docenten/het opleidingsmanagement van diverse hogescholen van de opleidingen AC, BE en BI. Zij kunnen tevens gebruik maken Arvum Accountants.

Om de samenwerking te verstevigen met het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs zijn de volgende doelstellingen voor het studiejaar 2013/2014 opgesteld:
1.Het Stage+ traject en Arvum Accountants als onderwijsconcept uitbreiden naar meerdere onderwijsinstellingen in Nederland c.q.toegankelijk maken voor studenten van andere onderwijsinstellingen;
2. Het aangaan van (nauwe) samenwerkingsverbanden met universiteiten, met name de VU en UVA;
3. Het inbedden van SBR in het curriculum door middel van een landelijke OnderwijsAdviesRaad (OAR). 

Heeft u interesse om te praten over een mogelijke samenwerking tussen het expertisecentrum en uw onderwijsinstelling?
Dan kunt u contact opnemen met:
info@instantreporting.nl