Facebook logoFacebook
LinkedIN LinkedIn
Twitter logoTwitter
Youtube logoYoutube

Samenwerkingspartners

Het expertisecentrum voor SBR is een samenwerkingsverband van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en verschillende partners:


CreAim is een bedrijf dat accountantskantoren betrouwbare en geavanceerde online software biedt. CreAim was het eerste Nederlandse bedrijf dat softwarepakketten biedt die XBRL ondersteunen.

ICT Zaanstreek is een onafhankelijk cluster van ICT bedrijven uit de regio.
Doelstelling van ICT Zaanstreek: de bij het cluster aanwezige kennis onder de aandacht te brengen van zowel de ICT bedrijven onderling als van potentiële opdrachtgevers en partners.

XBRL Nederland is een initiatief dat financieel en inhoudelijk gedragen wordt door verschillende deelnemende organisaties uit het bedrijfsleven, overheid, intermediaire organisaties en de onderzoeks- en onderwijswereld. XBRL Nederland houdt zich onder andere bezig met het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en het uitwisselen van kennis en ervaring. Daarnaast participeert XBRL Nederland in de internationale activiteiten van XBRL Internationaal. De werkzaamheden en doelstellingen van XBRL Nederland en Instant Reporting sluiten goed op elkaar aan. Sinds 21 januari 2010 is er door beide partijen een convenant ondertekend om de samenwerking te intensiveren.

Samenwerkingsverbanden
Instant Reporting richt zich sinds haar oprichting in januari 2009 op het aangaan van constructieve samenwerkingsverbanden met belangrijke partijen op het gebied van SBR/XBRL. Het speerpunt hierbij is een gedeelde doelstelling van het expertisecentrum en de andere partij: namelijk het opleiden van studenten op het gebied van SBR en de kennis over SBR vergroten.