Facebook logoFacebook
LinkedIN LinkedIn
Twitter logoTwitter
Youtube logoYoutube


Samenwerkingsverbanden

Instant Reporting focust zich sinds haar oprichting in januari 2009 op het aangaan van constructieve samenwerkingsverbanden met belangrijke partijen. Het speerpunt hierbij is een gedeelde doelstelling van het expertisecentrum en de andere partij: namelijk het opleiden van studenten op het gebied van IT en de kennis over o.a. SBR vergroten.

Het expertisecentrum heeft verschillende partners:

XBRL Nederland is een initiatief dat financieel en inhoudelijk gedragen wordt door verschillende deelnemende organisaties uit het bedrijfsleven, overheid, intermediaire organisaties en de onderzoeks- en onderwijswereld. XBRL Nederland houdt zich onder andere bezig met het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en het uitwisselen van kennis en ervaring. Daarnaast participeert XBRL Nederland in de internationale activiteiten van XBRL Internationaal. De werkzaamheden en doelstellingen van XBRL Nederland en Instant Reporting sluiten goed op elkaar aan. Sinds 21 januari 2010 is er door beide partijen een convenant ondertekend om de samenwerking te intensiveren.

 
Samen met het kenniscentrum CAREM heeft Instant Reporting het project 'SBR in Bedrijf' uitgevoerd dat liep van 1 februari 2012-1 augustus 2014. CAREM is een domeinbreed expertisecentrum van de HvA voor praktijkgericht economisch onderzoek gericht op kennisontwikkeling. CAREM heeft SBR in het onderzoeksprogramma opgenomen en daarmee is een blijvende samenwerking tussen CAREM en Instant Reporting een feit.

Instant Reporting en de NBA zijn in 2012 samen gaan werken in het project 'SBR in Bedrijf'. De NBA heeft o.a. haar netwerk ingebracht en bood in januari 2014 ruimte om de halfjaarlijkse conferentie bij de NBA plaats te laten vinden. Het project 'SBR in Bedrijf' is in augustus 2014 afgerond, maar de samenwerking continueert.

Instant Reporting heeft in 2012 het virtueel accountantskantoor, Arvum Accountants opgericht. Dit kantoor is volledig digitaal ingericht en in staat om alle financiële gegevens voor de fiscus, de Kamer van Koophandel en het CBS in Standaard Business Reporting (SBR) aan te leveren. Studenten van financiële opleidingen van de HvA werken met geautomatiseerde processen in bovenstaande softwarepakketten.

 

Sinds 2013 maakt de Hanzehogeschool gebruik van Arvum Accountants op SBR competenties in het curriculum goed vorm te kunnen geven.

In september 2014 is in het Project SBR het uitwisselingstraject tussen de Hochschule Berlin en de Hogeschool van Amsterdam gestart. In dit project hebben zo'n 40 Nederlandse en Duitse studenten deelgenomen. Iedere HvA student was gekoppeld aan een student van de Hochschule Berlin. De studenten indivdueel een balans en winst- en verliesrekening gemapt aan de Nederlandse of Duitse taxonomie. In de reflectie die daarop volgde, hebben de studenten de verschillen in de uitkomsten onderzocht. Via deze link kunt u de eerste ervaringen van deze samenwerking teruglezen.


De HvA en Peer hebben de handen ineen geslagen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor te bereiden op een terugkeer naar die arbeidsmarkt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het virtueel accountantskantoor Arvum Accountants van de HvA. Met deze samenwerking bundelen de HvA en Peer hun krachten op opleidingsgebied en zetten zij zich in voor een sociale toekomst op het gebied van de financiële dienstverlening.