Facebook logoFacebook
LinkedIN LinkedIn
Twitter logoTwitter
Youtube logoYoutube


Project 'SBR in Bedrijf'

Het expertisecentrum Instant Reporting en het Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) zijn 1 februari 2012 het onderzoeksprogramma 'SBR in Bedrijf' gestart. Dit onderzoeksprogramma werd verricht onder leiding van Maarten Noom, programmamanager Instant Reporting, en dr. Jesse Weltevreden, lector Online Ondernemen. Het project is op 1 augustus 2014 beëindigd.

‘SBR in Bedrijf’
Met behulp van SBR kunnen (MKB-)bedrijven op een efficiënte wijze elektronisch bedrijfsgegevens en –rapportages samenstellen en uitwisselen met accountants, banken en (semi-) overheidsinstanties. Bij de meeste MKB-bedrijven was onvoldoende kennis aanwezig om met SBR aan de slag te gaan. Nu de overheid SBR sinds 1 januari 2013 gefaseerd invoert voor aangiften, jaarrekeningen, kredietrapportages en statistieken ontstaan er ook steeds meer vragen bij MKB-bedrijven.
Daarom zijn het Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) en het expertisecentrum Instant Reporting in 2012 onderzoek hiernaar gestart. Dit heeft geresulteerd in twee onderzoeksrapporten ‘SBR in Bedrijf’ (Weltevreden en Melse, maart 2013) en ‘Benchmarken met SBR’ (Weltevreden en Melse, mei 2014). In de rapporten kunt u de onderzoeksresultaten teruglezen. Hieronder een aantal quotes n.a.v. het onderzoek.

"80% van het MKB heeft nog nooit van Standard Business Reporting, kortweg SBR gehoord"

"85% van het MKB wil branchespecifieke benchmarking."


“Brancheorganisaties en accountants kunnen nu aan de slag met branchespecifieke benchmarking via SBR-berichten”,
aldus Melse. 

Consortium
Naast het expertisecentrum Instant Reporting en CAREM participeerden ook de TU Delft, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), XBRL Nederland, De Westzijde Groep en ICT Zaanstreek in het consortium dat het onderzoek heeft uitgevoerd. 

Over Instant Reporting
Het expertisecentrum Instant Reporting van de HvA wordt gezien als een gezaghebbend instituut in Nederland waar veel kennis over SBR aanwezig is. Er is nauw contact met het beroepenveld. Het expertisecentrum zorgt voor de disseminatie en borging van (nieuwe) kennis op het gebied van SBR, de organisatie van conferenties en seminars, en het geven van trainingen aan studenten, docenten en professionals. Het expertisecentrum zorgt ervoor dat de nieuwe kennis die het onderzoeksprogramma voortbrengt ook na afloop van het project toegankelijk blijft voor het beroeps- en het onderwijsveld en dat deze waar mogelijk geactualiseerd wordt.

Over CAREM
CAREM, het kenniscentrum van Economie en Management / HES van de HvA, is een domeinbreed expertisecentrum voor praktijkgericht economisch onderzoek gericht op kennisontwikkeling. Het lectoraat Online Ondernemen van lector Jesse Weltevreden, dat (mede) verantwoordelijk is voor de uitvoering van onderzoeksprogramma, maakt onderdeel uit van CAREM. Binnen lectoraat Online Ondernemen wordt onder andere onderzoek gedaan naar de adoptie en effecten van internettechnologieën op de strategie van ondernemers en het gedrag van consumenten. 

Heeft u vragen over het project 'SBR in Bedrijf' of ideeën voor een nieuw project/onderzoek? Neem dan contact met ons op via: instantreporting@hva.nl.