Facebook logoFacebook
LinkedIN LinkedIn
Twitter logoTwitter
Youtube logoYoutube


Projectgroepen

In het project SBR in Bedrijf waren een viertal projectgroepen samengesteld:

  • De projectgroep onderzoek; verantwoordelijk voor de uitvoering van de onderzoeksprojecten. De werkgroep bestond uit de lector, docentonderzoekers van de HvA en de HAN, studentenassistenten en docenten die afstudeerscripties begeleiden. De lector trad op als voorzitter van de werkgroep. De werkgroep werd ondersteund door onderzoekers van de Faculteit Techniek, Bestuur & Management van de TU Delft die veel expertise in huis hebben ten aanzien van onderzoek naar SBR. Naast het leveren van inhoudelijke kennis, gaven zij onder meer feedback op de opzet en resultaten van de deelonderzoeken;
  • De projectgroep communicatie; verantwoordelijk voor alle communicatie rondom het project. De middelen hiervoor waren de website van het expertisecentrum Instant Reporting en CAREM, nieuwsbrieven, conferenties, voorlichtingsmateriaal en social media. De werkgroep bestond onder meer uit een communicatiemedewerker, docenten en de coördinator van CAREM;
  • De projectgroep cursussen; verantwoordelijk voor de samenstelling van de cursussen/trainingen en het lesmateriaal over SBR voor professionals uit het werkveld, studenten en docenten. Plus de organisatie en uitvoering van cursussen. De werkgroep adviseerde de landelijke OAR over SBR over de inpassing van SBR in de curricula van hogescholen in Nederland. De werkgroep bestond uit docenten van de HvA en één of meerdere experts uit het werkveld;
  • De projectgroep virtueel kantoor (VK); verantwoordelijk voor de realisatie van een virtueel kantoor binnen de HvA, waar professionals uit het werkveld en studenten in een afgeschermde omgeving ervaringen kunnen opdoen met SBR. Het gaat hierbij om de installatie van software, inrichting van de servers en de realisatie van het complete proces van boekhouding tot uitlevering van een XBRL-document aan één van de uitvragende partijen (banken, KvK, CBS, Belastingdienst).

De voorzitters van de projectgroepen kwamen ongeveer één keer in de acht weken bij elkaar om de activiteiten op elkaar af te stemmen.