Facebook logoFacebook
LinkedIN LinkedIn
Twitter logoTwitter
Youtube logoYoutube

Stuurgroep

De stuurgroep geeft richting aan het innovatieprogramma en bewaakt de uitvoering van de activiteiten van het project. De stuurgroep komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar. De stuurgroepleden en overige leden van het consortium hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van:

  • Het vertalen van de vragen die leven bij de MKB-ondernemers naar een inhoudelijke invulling van het innovatieprogramma;
  • Het onder de aandacht brengen van het innovatieprogramma en de mogelijkheden die de HvA, HAN en TU Delft hebben om studenten in te zetten bij de uitvoering van de deelprojecten (in de werkgroepen);
  • Het samenbrengen van de verschillende netwerken;
  • Het evalueren van het innovatieprogramma en de resultaten van de deelprojecten;
  • Disseminatie van de projectresultaten.

Stuurgroepleden 'SBR in Bedrijf':
Binnen het project 'SBR in Bedrijf'zijn er een aantal personen hard aan het werk. Elk met hun eigen invalshoek en expertise maar allen met hetzelfde doel: de ambities van het project nastreven om het tot een groot succes te maken.

1. Maarten Noom
Dhr. Noom is werkzaam voor de Hogeschool van Amsterdam en is programmamanager van Instant Reporting.

Visie op het project:
“Het project ‘SBR in Bedrijf’ is een belangrijke schakel in de ontwikkeling en uitwisseling van kennis over Standard Business Reporting tussen het onderwijsveld en het bedrijfsleven. Het project brengt deze partijen bij elkaar en is een platform voor kenniscirculatie over SBR.”

2. Frank Jonker
Dhr. Jonker is directeur van CreAim en vanaf het eerste uur betrokken bij XBRL in Nederland. Dhr. Jonker was betrokken bij het project "Pieken in de Delta" en bij PISZA.
PISZA staat voor: Proces Innovatie en Standaardisatie in de ZAkelijke dienstverlening. Het is een samenwerkingsverband van zakelijke dienstverleners en het Technocentrum NH-N.PISZA richt zich op de ICT-sector, de financiële dienstverlening en het onderwijs in de regio Noordvleugel Randstad. Hierbinnen richt ze zich met name op de ontwikkeling van de zakelijke dienstverlening via de standaardtaal XBRL.

Zijn visie op ‘SBR in Bedrijf’:
" Het project ‘SBR in Bedrijf’ houdt zich bezig met onderzoek naar diverse aspecten van SBR. Het doel hiervan: praktijkervaring leidt tot verdieping van de kennis over SBR. Door de praktijkgerichte manier van werken wordt er veel waardevolle kennis op het gebied van SBR opgedaan door studenten. Deze kennis wordt direct gedeeld met de markt."

3. Hans Verkruijsse
Dr. J.P.J. (Hans) Verkruijsse RE RA (1949) promoveerde aan de Universiteit Maastricht op het proefschrift Beoordeling van processen; professional judgment of judgment van een professional (2005). Van 1986 tot en met 2008 was hij als universitair hoofddocent verbonden aan de Universiteit Maastricht.
Sinds 1982 werkt hij bij Ernst & Young Accountants, aanvankelijk als EDP-audit manager en vervolgens als EDP-audit partner (1985-1992) en als partner Vaktechniek (1992-2010). In deze functie was hij verantwoordelijk voor de vaktechnische aspecten van auditing en assurance services bij Ernst & Young LLP in Rotterdam. In juni 2010 heeft hij afscheid genomen van Ernst & Young. Bij zijn vertrek is hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Dhr. Verkruijsse is daarnaast sinds vele jaren actief als standard setter bij beroepsorganisaties als IFAC, NOREA, NIVRA en FEE.

Sinds 2008 doet hij vanuit Ernst & Young in samenwerking met de University of Kansas onderzoek naar het verbeteren van het audit proces door het adequaat steunen op de administratieve organisatie van de te controleren organisatie.

4. Gerard van IJzendoorn
Gerard van IJzendoorn is AA en werkzaam als Sr. Beleidsmedewerker vaktechniek bij de NBA (fusie van NIVRA en NOvAA). Zijn focus is gericht op de MKB kantoren en dus ook op de implementatie van SBR op accountantskantoren. Daarnaast is hij Compliance Officer bij een accountantsorganisatie en examinator bij de Praktijkopleiding AA.

Zijn visie op SBR:
"SBR bepaalt hoe in de nabije toekomst gegevensuitwisseling tussen ondernemers, dienstverleners, banken en de overheid plaats gaat vinden. Het sluit aan bij de steeds verdergaande digitalisering van de administratieve processen. Accountants zijn zeer intensief betrokken bij de administratieve processen van ondernemers. Ik zie het als een taak van de accountant om de ondernemer te adviseren over/te begeleiden bij de meest efficiënte wijze van inrichting van de bedrijfsadministratie. SBR bepaalt de standaard, dus alleen al daarom vindt de NBA SBR een belangrijk onderwerp."

5. Johan Meijn
Johan Meijn is belastingconsulent en directeur van administratiekantoor De Westzijde Groep B.V .  Sinds 1992  adviseert en begeleidt hij ondernemingen in het MKB op fiscaal en administratief gebied.

Zijn visie op SBR:
“ Het project ‘SBR in Bedrijf’ heeft als belangrijk doel om MKB-bedrijven inzicht te geven in de voor- en nadelen van SBR en hen een kennisplatform aan te bieden welke hen kan ondersteunen bij de implementatie van SBR . De MKB ondernemer die zich hierdoor bewust wordt van de mogelijkheden die SBR biedt voor zijn bedrijfsvoering, kan direct gebruik maken van de in het project aanwezige expertise op het gebied van SBR.’’


Foto: Gerard van IJzendoorn, Jesse Weltevreden, Maarten Noom en Frank Jonker (bij de start van het project)