Facebook logoFacebook
LinkedIN LinkedIn
Twitter logoTwitter
Youtube logoYoutube


Standard Business Reporting

Standard Business Reporting (SBR) is de internationale naam voor gestandaardiseerde rapportageprocessen.

Met SBR wisselen bedrijven in één internationaal format, genaamd XBRL (eXtensible Business Reporting Language), financiële gegevens (belastingaangiftes, jaarrekeningen etc) uit met diverse partijen zoals de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel.

SBR biedt de volgende mogelijkheden:

1. Een aanpak voor verbetering van efficiency, kwaliteit en transparantie in rapportageprocessen;
2. Een concept met samenhangende bouwstenen die gestandaardiseerde inrichting van voorzieningen en uitvoering van rapportageprocessen mogelijk maken;
3. Een praktische methode voor het samenstellen, uitwisselen en verwerken van (financiële) rapportages.
(bron: www.sbr-nl.nl)

Er zijn in Nederland diverse partijen betrokken bij SBR, zoals softwareleveranciers, intermediairs, het MKB, de overheid en banken.