Facebook logoFacebook
LinkedIN LinkedIn
Twitter logoTwitter
Youtube logoYoutube

Banken en SBR

De bankencoöperatie, gevormd door de drie grote banken (ING, RABO en ABN AMRO) van Nederland, maakt het sinds 1 april 2010 mogelijk om kredietrapportages in XBRL aan te leveren. Deze mogelijkheid geldt tot nog toe voor een geselecteerde groep van accountants- en administratiekantoren. 
  
                                                                                                                                                            
Achtergrond
Op basis van afspraken tussen de banken en de overheid om het gebruik van gemeenschappelijke standaarden voor de verantwoordingrapportages van de ondernemer voortvarend in te voeren is er een roadmap opgesteld om te kunnen komen tot een gestandaardiseerd en geautomatiseerd kredietrapportageproces.

Belangrijk aspect voor een gestandaardiseerd en geautomatiseerd kredietrapportage proces is het op gang brengen van de aanleveringen, de zogeheten bancaire verantwoordingsrapportages. Intermediairs die vanaf het begin meewerken aan dit initiatief zijn: Berk, CreAim, Deloitte, Ernst & Young, Flynth, GIBO Groep, Grant Thornton, NOAB en Reeleezee.

In de zomer van 2009 hebben de ABN AMRO, ING en Rabobank gewerkt aan een plan om de SBR-aanpak in te vullen voor het uitwisselen van kredietrapportages tussen de ondernemer en de bank.

Op 11 november 2009 hebben staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken en vertegenwoordigers van ABN AMRO, ING en Rabobank afspraken gemaakt over het gebruik van SBR voor de kredietverlening aan bedrijven. Dankzij die afspraken kunnen kleinbedrijven (kleine rechtspersonen en natuurlijke personen) via hun accountant en administratiekantoor vanaf april 2010 hun financiële gegevens digitaal aanleveren bij de genoemde banken.

Aanleveren van kredietgegevens
Om de aanlevering van financiële rapportages door middel van SBR eenvoudig te maken, heeft de coöperatie een gezamenlijk aanleverpunt, een ‘hub’, gerealiseerd. Vanuit deze hub worden de gegevens vervolgens betrouwbaar en veilig doorgegeven. De ondernemer bepaalt zelf naar welke bank(en) de informatie wordt toegestuurd.

Voordelen
Het ontvangen van gegevens door middel van SBR biedt voor de banken een aantal voordelen:
Met behulp van de 'hub' worden kredietgegevens geautomatiseerd en gecontroleerd aangeleverd, dit betekent dat er geen fouten gemaakt kunnen worden met het handmatig overnemen van gegevens, daarnaast scheelt dit in administratieve last.

  
                                                       

De voordelen op een rij van het aanleveren in SBR:
• Geautomatiseerde verwerking
• Efficiënter proces leidt tot kortere doorlooptijden en lagere kosten
• Verbetering datakwaliteit en objectiviteit
• Verbetering risicomodellen
• Beter marktinzicht                                                                           

Bankentaxonomie
De bankentaxonomie is een set aan definities en regels met betrekking tot de gevraagde gegevens die de banken en accountantsorganisaties met elkaar hebben afgesproken.

De bankentaxonomie is een gegevensset voor de rapportages van ondernemers aan bancaire instellingen en aan banken gelieerde kredietverstrekkers ten behoeve van het kredietrapportageproces. De rapportages worden gebruikt bij de initiële beoordeling van een kredietaanvraag of de beoordeling van een lopend krediet. De kredietrapportage zelf bestaat voor het overgrote deel uit gegevens, zoals die reeds worden toegepast in de Nederlandse taxonomie, met name voor de jaarrekening op fiscale grondslag en een set van bankspecifieke gegevens. Deze laatste zijn vooral meer gedetailleerde (financiële) gegevens. De bancaire instellingen hebben deze gedetailleerde gegevens nodig om een gedegen risico-inschatting te kunnen maken. De definities van deze extra gegevens en de kredietrapportages zijn in de bankentaxonomie opgenomen.

De coöperatie heeft een extensie op de Nederlandse Taxonomie ontwikkeld. De banken zullen om deze reden bij nieuwe releases van de Nederlandse Taxonomie volgen met een aanpassing op de banken extensie.
Op die manier blijft efficiënt hergebruik mogelijk.