Facebook logoFacebook
LinkedIN LinkedIn
Twitter logoTwitter
Youtube logoYoutube


Bedrijven en SBR

Bij de SBR-aanpak zijn veel partijen betrokken. Op deze pagina wordt een kort overzicht gegeven van de actuele stand van zaken van een aantal commerciële partijen.

Accountantskantoren
SBR is voor accountantskantoren de dagelijkse praktijk geworden, aangezien sinds 1 januari 2013 SBR het exclusieve kanaal is om (inkomsten- en vennootschap)aangiftes aan te leveren bij de Belastingdienst. Elk kantoor is anders ingericht, de invloed van SBR zal dan ook overal anders zijn. Door SBR zijn gegevens direct beschikbaar en hoeven ze maar één keer in het systeem worden gezet. Omdat de gehele administratie wordt gedigitaliseerd, is de verwachting dat de rol van de accountant gaat veranderen naar een meer adviserende rol. De accountant zal zich allicht meer toeleggen op de supervisie van de administratie met als uitgangspunt dat een accountant de werkzaamheden van de klant reviewt, bijstuurt (waar nodig) en aanvullende werkzaamheden voor de klant verricht. De accountant kan door gebruik te maken van zijn deskundigheid de klant van hoogwaardige (financieel onderbouwde) informatie voorzien.

Softwareleveranciers
In Nederland zijn er een beperkt aantal softwareleveranciers die softwarepakketten aanbieden die SBR-ready zijn. Een softwarepakket voor de financiële administratie dat is uitgerust met SBR labelt alle gegevens in de boekhouding van de ondernemer. Als de opdracht wordt gegeven om een jaarrekening samen te stellen, haalt het programma automatisch de gegevens uit de boekhouding en brengt deze samen in een model voor de jaarrekening. Indien er voor de fiscale winstaangifte bepaalde gegevens nodig zijn, selecteert het programma op dezelfde manier de benodigde gegevens en zet deze in de juiste volgorde bij elkaar voor die aangifte. Het is ook mogelijk eigen selecties maken, bijvoorbeeld om bepaalde prestaties van het bedrijf of in het geval van het accountantskantoor, van een groep bedrijven of een sector te bekijken en bij te houden.

MKB
XBRL is door het bedrijfsleven ontwikkeld in het kader van administratieve lastenverlichting. Boekhoudsoftware die gebruik maakt van de XBRL-taal communiceert beter en sneller en is betrouwbaarder, omdat er geen vertaling of omzetting van de gegevens meer nodig is, wat fouten maken voorkomt. Verzameling en verwerking van bedrijfsgegevens kan daardoor met XBRL een stuk efficiënter gebeuren.
Het gebruik van XBRL kan besparingen opleveren, die voor het grootste deel ten goede moet komen aan ondernemers. Dat kan alleen worden bewerkstelligd als de onderneming gebruik maakt van een boekhoudpakket op basis van XBRL, of de intermediair of boekhouder van de onderneming moet zo’n pakket gebruiken. De overheid is sinds 1 januari 2007 toegerust om via Digipoort te communiceren en heeft met intermediairs (waaronder ook accountants) afspraken gemaakt om de efficiencyvoordelen die de communicatie via XBRL oplevert door te geven aan de ondernemingen.