Facebook logoFacebook
LinkedIN LinkedIn
Twitter logoTwitter
Youtube logoYoutube


Instanties en SBR

Er zijn een aantal belangrijke instanties die actief zijn met SBR, namelijk:

XBRL Nederland
Naam XBRL Nederland
Link www2.xbrl.org/nl

Beschrijving van organisatie
 

XBRL Nederland is een initiatief dat financieel en inhoudelijk gedragen wordt door verschillende deelnemende organisaties uit het bedrijfsleven, overheid, intermediaire organisaties en de onderzoeks- en onderwijswereld. XBRL Nederland houdt zich onder andere bezig met het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en het uitwisselen van kennis en ervaring.

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Naam Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Link www.nba.nl

Beschrijving van organisatie
 De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden (registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten). De NBA is de publiekrechtelijke organisatie die de belangen van de maatschappij en het beroep dient als de vertegenwoordiger van het gehele accountantsberoep in Nederland. De NBA vormt zo de brug tussen de beroepsbeoefenaren en de maatschappij.