Facebook logoFacebook
LinkedIN LinkedIn
Twitter logoTwitter
Youtube logoYoutube


Overheid en SBR

Het belang van Instant Reporting is de SBR ontwikkeling vanuit het hoger onderwijs te versterken. Hiermee wordt aan het SBR-programma, een initiatief van de Nederlandse overheid om SBR te iplementeren in Nederland, een extra impuls gegeven.

SBR programma

Het Standard Business Reporting Programma (SBR Programma) is een initiatief van de overheid. In het SBR Programma werken partijen uit overheid en markt samen om het samenstellen en uitwisselen van (financiële) rapportages te vereenvoudigen. Deze samenwerking is vastgelegd in een convenant dat door ruim tachtig partijen is ondertekend.

Door de verplichtstelling van SBR wordt, door elektronische aanlevering van financiële gegevens, de beoogde administratieve lastenverlichting voor ondernemers gerealiseerd. Ondernemers kunnen op basis van één standaard (SBR) dit voor verschillende doeleinden gebruiken. In de toekomst zullen alle jaarrekeningen aan de Kamer van Koophandel, de aangiftes aan de Belastingdienst, de statistische gegevens aan het CBS en de financiële verantwoordingsinformatie aan de banken in SBR aangeleverd worden.

Bekijk hier het filmpje: 'Standard Business Reporting, omdat het om ondernemen gaat' om te zien hoe het in de praktijk gaat.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst kunnen de volgende gegevens met behulp van SBR worden aangeleverd:
- Aangifte Omzetbelasting (OB);
- Aangifte Vennootschapsbelasting (VpB);
- Verkorte aangifte VpB;
- Aangifte Inkomstenbelasting (IB);
- Opgave Intracommunautaire Prestaties (ICP).

Kamer van Koophandel
Sinds eind 2008 is het mogelijk om jaarrekeningen in XBRL-formaat te deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). In februari 2009 is de eerste jaarrekening op fiscale grondslag ontvangen door de KvK. De KvK stelt SBR vanaf het boekjaar 2016 verplicht voor het aanleveren van jaarrekeningen voor rechtspersonen in de bedrijfsklasse micro en klein. Voor rechtspersonen in de bedrijfsklasse middelgroot geldt de verplichtstelling vanaf boekjaar 2017 en voor grote rechtspersonen vanaf boekjaar 2019. 

Voordelen van het deponeren van de jaarrekening in XBRL zijn volgens de KvK:

  • Gemak voor de ondernemer;
  • Gemak voor de eigen organisatie van de intermediair;
  • Kostenbesparing;
  • Overzicht van het proces van het versturen van de jaarrekening.

CBS

Vanaf 2016 komt er software beschikbaar waarmee het mogelijk wordt om financiële gegevens vanuit de financiële administratie met een druk op de knop te verzenden aan CBS. Als stimulans voor het inzenden op deze manier wil CBS informatie terug leveren.
 
Voordelen van het versturen van een XBRL bericht volgens het CBS:
  • Gegevens hoeven maar één keer gekoppeld te worden aan de administratiesoftware, omdat de KvK en de Belastingdienst ook gebruik maken van XBRL.
  • In de toekomst zullen nog meer overheidsinstanties XBRL ondersteunen, dan hoeft er steeds minder gekoppeld te worden.
  • Als het XBRL- bericht correct door het CBS is ontvangen hoeft er voor deze statistieken geen vragenlijst van die periode meer ingevuld te worden.